Privacy

PRIVACY VERKLARING

Pagoo Coaching en Training, gevestigd en kantoorhoudende te Breda (4813 LB) aan de Pottenbakkerstraat 65, hierna te noemen “Pagoo” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Pagoo verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Pagoo u over de manier waarop Pagoo uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Pagoo worden aangeboden op www.pagoo.nl.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan
1. Doel
Pagoo verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van www.pagoo.nl, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Pagoo gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij de van u ontvangen gegevens, maar ook de door onszelf verzamelde gegevens, zoals bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Pagoo.
2. Verbetering van diensten Pagoo
Pagoo kan uw gegevens gebruiken om u te vragen mee te doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Dit onderzoek zal uitsluitend plaats vinden door Pagoo.
3. Achteraf betalen
Als u diensten afneemt en niet betaald conform de geldende betalingstermijn, kan Pagoo deze incasseren en daarbij gebruikmaken van externe bureaus/derden. Alleen de benodigde gegevens zullen aan deze partijen verstrekt worden.
4. Exact en boekhouder
Na aanmelding bij Pagoo zullen de gegevens die u verstrekt bij aanmelding bewaard en verwerkt worden in ons online administratie programma Exact. De boekhouder zal een keer per jaar de volledige boekhouding van Pagoo controleren via Exact en de door Pagoo aangeleverde benodigde gegevens.
5. Andere doeleinden
Tot slot kan Pagoo uw gegevens gebruiken voor andere doeleinden, zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van uw gegevens.

Artikel 2 Doorgifte aan derden
Pagoo geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
a) De doorgifte geschiedt aan een door Pagoo voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Pagoo een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
b) Pagoo op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens
Pagoo maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Pagoo ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens
U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@pagoo.nl.

Artikel 5 Cookies
Het is mogelijk dat Pagoo tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”- functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd.

Artikel 6 Aansprakelijkheid Pagoo
Pagoo heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Pagoo verwerkt ten behoeve van www.pagoo.nl. Pagoo accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn
Pagoo bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan www.pagoo.nl, tenzij Pagoo op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring
Pagoo behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.pagoo.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.pagoo.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.pagoo.nl in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 10-08-2020.